Město Zruč nad Sázavou je proslulým centrem výroby kvalitní obuvi, nachází se v okrese Kutná Hora, ve Středočeském kraji. S katastrální výměrou 16,41 km² a počtem obyvatel lehce převyšujícím 5 tisíc nepatří k největším městům kraje, ovšem díky své zajímavé historii a příjemnému okolí jistě stojí za návštěvu.

Historie

Osidlování posázavského okolí úzce souvisí s rokem 1032, kdy byl založen sázavský klášter. I vznik osady Zruč nad Sázavou lze zařadit do tohoto období a konkretizuje ho letopočet 1150, který byl nalezen ve zručském kostele Povýšení sv. Kříže.  
První zachovaná písemná zmínka je však až z roku 1328, která označuje za majitele obce Heřmana z rodu Chvalovských z Ledec. Následně byla Zruč v majetku pánů z Kolovrat, kteří vlastnili i další sídla v Posázaví, jako např. Chřenovice. Kolovratům patřila Zruč necelých 200 let až do roku 1553, kdy ji kupuje Jiří Kalenic z Kalenic. Tímto převodem započalo období hospodářského rozkvětu celého města, které bylo následně v roce 1561 povýšeno Ferdinandem Habsburským na městečko se všemi městskými výsadami. Tyto městské výsady pak potvrdil a další k nim ještě připojil i Leopold I. v roce 1662.

To však již bylo v době po třicetileté válce, během níž byla Zruč zkonfiskována stejně jako další panství rodu Kaleniců za účast Albrechta z Kalenic na stavovském povstání. Během následujících 200 let se na panství střídali různí majitelé a mezi lety 1781 až 1871 ji zachvátilo několik požárů. Jejich důsledkem byla kompletní přestavba místního zámku, výstavba silnice Zruč-Lipina-Krasoňovice-Hodkov, či zřízení nových budov knihovny a záložny. To již bylo v době vlastnictví Zruče rodem Schebků, kteří opět nechali přestavět a upravit celý zámecký areál. Baron Adolf Schebek se potom zásadní měrou zasloužil i o výstavbu místní železniční dráhy, která změnila zásadně život v celém městečku.

Důležitým mezníkem pro Zruč nad Sázavou ve 20. století byl rok 1939, kdy sem přišla světoznámá firma Baťa ze Zlína a začala podnikat v obuvnické výrobě. Tato výroba se zde udržela i dlouho po znárodnění podniku a dětská obuv se symbolem žirafy je známa po celém světě.

Co je k vidění

Nejvýznamnější památkou Zruče nad Sázavou je bezesporu již zmiňovaný zámek, dále pak kostel Povýšení sv. Kříže či hřbitovní kaple sv. Jakuba Většího. Za pozornost také jistě stojí Památek obětí I. a II. světové války, nacházející se na Malostranském náměstí.

Okolí města obklopují nádherné lesy, městem pak protéká řeka Sázava, která ještě na jeho území přijímá dva přítoky Hodkovsko Ostrovský a Pardidubský potok. Tipem na výlet je návštěva nejvyššího bodu okolí, vrcholu Babka, který se nachází severně od města.

Zajímavost

Ve střední části zámeckého parku, konkrétně za altánem s jezírkem, si mohou návštěvníci prohlédnout unikátní psí hřbitov.