Město Židlochovice leží v Jihomoravském kraji, v okrese Brno-venkov, při soutoku Litavy se Svratkou. Jedná se o administrativní i vzdělávací centrum celé oblasti, ležící na úpatí nejvyššího kopce Dyjsko-svrateckého úvalu Výhon. Panorama města určuje i charakteristický zámecký areál s nádherným parkem, který byl vyhledávaným místem odpočinku pro prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. V blízkém okolí města se nachází celá řada ovocných sadů a vinohradů. Ve městě se křižují lokální značené cyklostezky s dálkovou Jantarovou trasou. V Židlochovicích žije v současnosti více než 3 000 obyvatel na katastrální výměře 5,93 km².

Historie

Malé město Židlochovice vzniklo z původní osady, která zde vznikla již ve 13. století. V průběhu 14. století se obec přeměnila v městečko, které se v roce 1453 stalo majetkem markraběte Jana Jindřicha. Za vlády Pernštejnů (v první polovině 16. století) se městečko profilovalo jako samostatné panství. V této době také dosáhlo svého největšího hospodářského rozmachu. Na místě původní gotické tvrze byl postaven renesanční zámek a ve městě se usadili čeští bratři.

V období třicetileté války se městem prohnalo hned několik armád a bohužel i ničivých požárů. Tomu z roku 1642 padl za oběť i zdejší kostel. Do konce 17. století čelilo místní obyvatelstvo morové epidemii, která zapříčinila jeho výrazný úbytek. V roce 1768 bylo ve městě zaznamenáno silné zemětřesení. Od počátku 19. století až do vzniku nové československé republiky patřilo celé zdejší panství habsburské císařské rodině. Narodila se zde například španělská královna Marie Kristina Španělská (1858-1929). V roce 1873 byly Židlochovice povýšeny na město.

Co je k vidění

Zámek v Židlochovicích je upraven v barokním stylu s empírovými znaky. Na náměstí stojí historická budova radnice, jejíž jádro pochází z 15. století. Secesní budova Národního domu byla vystavěna na počátku 20. století. Zaujme i krypta rodu Žerotínů či zvonice umístěná v místech bývalého hřbitova. Ze sakrálních staveb je třeba upozornit na barokní kostel Povýšení svatého Kříže z první poloviny 18. století.

Zajímavost

Významnou dominantou města je moderní most přes řeku Svratku, který byl otevřen v roce 1993.