Město Třinec leží na území historického Těšínského Slezska, na severovýchodě České republiky. Rozkládá se u soutoku řek Olše a Tyry. Jižním směrem od města se zvedají nádherné vrcholky Moravskoslezských Beskyd a na východ Jablunkovská Brázda. V převážně průmyslovém Třinci žije necelých 40 tis. obyvatel na katastrální výměře 85,38 km².

Historie

V písemných pramenech se Třinec poprvé objevuje v roce 1444.  Zdejší obec neměla zásadnějšího významu až do roku 1839, kdy zde byly zprovozněny železárny. Zasloužila se o to Těšínská komora (vlastnil ji v té době arcivévoda Karel Habsburský), která se rozhodla využít rozsáhlá naleziště železné rudy, dostatečné zásoby vody a zdánlivě nevyčerpatelné množství beskydského dřeva. Zároveň byla vystavěna dřevouhelná vysoká pec a v okolí Třince byla zahájena těžba železné rudy.

Pro odbyt vyráběného zboží bylo potřeba zajistit síť dopravních cest. V tomto směru zásadně vypomohla nově postavená Košicko-bohumínská dráha v roce 1871. Ta spojovala Třinec s novými ložisky rudy na Slovensku a umožnila dovoz kamenného uhlí z ostravsko-karvinských dolů. V průběhu 19. století se v Třinci rozvíjel i společenský život. Došlo k založení Svazu třineckých veteránů, osvětového spolku Katolická čítárna či Třineckého mužského pěveckého sboru.
Po skončení první světové války probíhal mezi Československem a Polskem dlouhý spor o oblast Těšínska. V roce 1920 byl vyřešen mezinárodní arbitráží a oblast s uhelným revírem a třineckými hutěmi připadla Československu. O jedenáct let později byl Třinci přidělen status města. Těsně před vypuknutím druhé světové války bylo město obsazeno Polskem a následně připojeno k nacistickému Německu. K opětovnému připojení k osvobozené Československé republice došlo po skončení druhé světové války. Přesto se Polsko svého nároku na Třinec vzdalo až v roce 1958.

Co je k vidění

Město Třinec nenabízí příliš historických architektonických objektů. Za návštěvu jistě stojí evangelický a katolický kostel, oba pocházející z 19. století. K návštěvě Třince však především vyzývají úžasné přírodní scenérie, kterými je město doslova obklopeno.

Zajímavost

Na nedalekém vrcholu Javorový se zájemci mohou pobavit při paraglidingu či při létání na rogalu. Na Javorový vede sedačková lanovka s celoročním provozem, ovšem nesmíte přijít ani minutu po zavírací době, neboť Vás personál jistě nesveze a Vy se budete muset vyšplhat na daleký vrcholek sami…..