Město Třebíč.

Okresní město Třebíč leží v jihovýchodní časti kraje Vysočina. Jedná se o druhé největší město kraje, hned po Jihlavě. Rozkládá se na obou březích řeky Jihlavy, u západního okraje přírodního parku Třebíčsko. Okolí města je lemováno soustavou menších rybníků a protkáno sítí značených cyklistických a turistických tras. U západního okraje města je na břehu řeky Jihlavy vybudován kemp. Katastrální výměra činí 57,6 km² a město je rozděleno na 17 částí, přičemž 10 se jich nachází přímo ve městské zástavbě. V Třebíči žije v současnosti více než 38 000 obyvatel a město se rozhodlo v nedávné době usilovat o dosažení titulu statutárního města.

Historie Třebíče.

Počátky města sahají k roku 1101, kdy zde moravská údělná knížata Litold Znojemský a Oldřich Brněnský založila benediktinský klášter. Z kláštera se brzy stalo významné náboženské centrum celých Čech. Ruku v ruce s tím šel i hospodářský rozvoj. Město Třebíč pak bylo založeno v polovině 13. století z iniciativy klášterních představitelů. Za vlády Lucemburské dynastie byla Třebíč obehnána hradbami (1335) a připadla jí i řada městských práv.

V období války mezi Jiřím z Poděbrad a Matyášem Korvínem na konci 15. století byla Třebíč těžce poničena. Původní gotická podoba města vzala za své a rozbujela se renesanční obnova města. Z té se však do dnešních dnů zachovalo jen minimum prvků.

Před vypuknutím třicetileté války patřila Třebíč k významným střediskům Jednoty bratrské. Po bitvě na Bílé hoře se město dlouhou dobu úspěšně bránilo rekatolizačním snahám. Z katolických staveb zaujme kapucínský klášter s kostelem na Jejkově. V průběhu války připadlo celé zdejší panství tzv. Mnichovo-Hradišťské větvi panského rodu Valdštejnů.

Zásadní změny do života města přineslo až 19. století. Převažující textilní orientace řemesel byla vystřídána výrobou obuvi a zpracováním kůže. Vládu nad městem pozvolna přebrali čeští měšťané a město změnilo i svůj architektonický vzhled.

Co je v Třebíči k vidění.

Nepatrné části zdí připomínají dodnes původní středověké opevnění města. Náměstí dominuje renesanční budova radnice, postavená v roce 1582. Ve středu náměstí se nachází sousoší Cyrila a Metoděje. Menšímu Martinskému náměstí dominuje gotická městská věž, která byla v 18. století spojena s barokním kostelem svatého Martina. Ze sakrálních staveb zaujme i kapucínský klášterní kostel Proměnění Páně či kaple svatého Kříže na nedaleké Strážné hoře. Barokní přestavbou prošel i původně renesanční zámek.

Zajímavost Třebíče.

Unikátním prostorem v Třebíči je židovská čtvrť, která, podobně jako Praha, patří k nejzachovalejším částím svého typu nejen v České republice, ale v celé Evropě.