Soběslav je město v jižních Čechách, vzdálené přibližně 18 km jižně od Tábora a 7 km severně od Veselí nad Lužnicí. Rozkládá se na soutoku Lužnice a Černovického potoka, má katastrální výměru 20,00 km² a žije v něm něco přes 7 tisíc obyvatel. Je známé jako atraktivní místo pro turisty s řadou pozoruhodných kulturních památek, zasazené do nádherné krajiny s množstvím rozsáhlých lesů a rybníků.

Historie

První písemná zmínka o Soběslavi pochází z roku 1293, kdy byla obec v majetku šlechtického rodu Rožmberků. Statutem města pak byla Soběslav obdařena v roce 1390, kdy obdržela od Jindřicha z Rožmberka i městská práva, např. právo na opevnění města.

O čtyři roky později zde byl internován po nějaký čas i král Václav IV., který byl zajmut částí nespokojené domácí šlechty. V období následujících husitský válek bylo město dvakrát vypáleno (nejdříve v roce 1421 na příkaz Jana Žižky a o 14 let později táborskými).  Poničené hradby pak byly opraveny za války mezi králem Jiřím z Poděbrad a panskou zelenohorskou jednotou a v roce 1468 museli Rožmberkové město vydat Zdeňku ze Šternberka.

Jejich návrat do města proběhl v roce 1481, kdy bratři Vokovi z Rožmberka převzali Soběslav opět do plného vlastnictví a během 16. století se město stalo jedním z nejvýznamnějších center Rožmberského panství. Bylo tomu především pro jeho výhodnou polohu a pravidelnému konání trhů, které Soběslavi přinesly výraznou hospodářskou prosperitu.
Období úpadku započalo rokem 1598, kdy město zachvátil a výrazně poničil rozsáhlý požár. Úpadek pokračoval i za třicetileté války a k novému rozvoji města došlo až koncem 19. století, v souvislosti s vybudováním železniční dráhy, vedoucí z Prahy do Českých Budějovic.

Co je k vidění

Dlouhé panování rodu Rožmberků přineslo pro městu řadu neopomenutelných architektonických skvostů. K nim patří raně gotický kostel sv. Petra a Pavla z přelomu 15. a 16. století, poblíž něho se vypíná štíhlá, 68 metrů vysoká věž s cibulovitou, barokní bání.

Nádhernou stavbou a zřejmě nejvýznamnější městskou památkou je pak kostel sv. Víta, postavený na konci 14. století, který v průběhy dějin prošel mnoha úpravami a dodnes patří k nejkrásnějším památkám české gotiky z doby vlády Lucemburků.
Středověký Rožmberský hrad z druhé poloviny 14. století byl v 18. století přeměněn na pivovar a dnes je z v jeho jižní části kulturní dům.

Mezi další významné skvosty Soběslavi patří renesanční dům na náměstí, Rožmberský dům s dnešní výstavkou přírodovědných sbírek Táborska a Blat či stará radnice z konce 15. století.
V okolí Soběslavi najdeme překrásné ukázky lidových staveb, pro které se vžilo pojmenování selské baroko (např. Nedvědice, Debrník, Svinky, Záluží u Vlastiboře). Významným cílem v okolí je též obec Dírná se zámkem rodiny Wratislavů či nedaleký vodní zámek Červená Lhota.

Zajímavost

Na jihozápadním okraji města se nachází veřejné, vnitrostátní letiště.