Město Roudnice nad Labem se nachází v Litoměřickém okrese, v Ústeckém kraji, na levém břehu řeky Labe. Roudnice je považována za ideální východisko pro celou řadu výletů a procházek, a to i díky poloze na jedné z nejdůležitějších silničních tepen – dálnici D 8. Na celkové rozloze 16,67 km² žije necelých 14 000 obyvatel a k městu patří i vesnice Podlusky.

Historie

Roudnice nad Labem patří k jedněm z nejstarších měst v Čechách. Původní název Rúdník pochází zřejmě od vyvěrajícího rudného pramene. V písemných pramenech je Roudnice zmiňována až na počátku 12. století. Na počátku 13. století zde byl vystavěn kamenný románský hrad, který je druhou světskou stavbou v Čechách. Hrad se brzy stal vyhledávaným místem pražských biskupů a následně i arcibiskupů, do jejichž majetku Roudnice spadala.

Během husitských válek bylo město dobyto a krutě vypleněno. Za oběť násilnostem padl i zdejší klášter, který se již nikdy nepodařilo obnovit. Majitelé města se v následném období často střídali, čímž trpělo především zdejší obyvatelé.
Další vlnu plenění přinesla třicetiletá válka, kdy zde řádila švédská soldateska. Tehdejšími vlastníky panství byli Lobkovicové, kteří mu věnovali nadstandardní péči. Václav Eusebius z Lobkowicz učinil z města dokonce hlavní a nedělitelný rodový majetek. Tím byla Roudnice nad Labem až do skončení druhé světové války v roce 1945. Za vlády Lobkoviců byl přestavěn středověký hrad na barokní zámek.

V průběhu 19. století došlo v Litoměřickém kraji k rozkvětu strojírenství. Roudnice se stala hospodářským centrem celého Podřipska. Nové železniční dráze však padl za oběť kostel sv. Václava i středověké městské hradby. Město žilo i činorodým kulturním životem a rozvíjelo se zde obrozenecké hnutí. V roce 1910 pak byl na místě původního gotického mostu postaven železný most přes řeku Labe.

Co je k vidění

Při návštěvě Roudnice nad Labem si určitě nenechte ujít zdejší zámek a románský hrad, jehož kořeny sahají až do 12. století. V areálu zámku se nachází i pozoruhodný Kapucínský klášter. Jednu z dominant města tvoří chrám Narození Panny Marie s Augustiniánským klášterem. V roce 1715 byla vybudována nová zvonice. V zámecké jízdárně lze navštívit galerii moderního umění a na náměstí se pokochat pseudorenesanční radnicí, která stojí na místě dvou středověkých domů.

Zajímavost

Příkladem funkcionalistické architektury z meziválečného období je Kratochvílova rozhledna, jejíž projektantem byl Otakar Štěpánek.