Město Moravský Krumlov leží ve Znojemském okrese, v Jihomoravském kraji, necelých 25 kilometrů od moravské metropole Brna. Nachází se mezi Dyjsko-svrateckým úvalem a Českomoravskou vysočinou. Zároveň město hraničí s Bobravskou vrchovinou a protéká jím řeka Rokotná. Severně od města se rozkládá oblast přírodního parku Pojihlaví. V současné době žije v Moravském Krumlově přibližně 6000 obyvatel na katastrální výměře 49,56 km².

Historie

Osada předcházející dnešnímu městu existovala zřejmě již na počátku 12. století. Písemné prameny však Moravský Krumlov dokládají až na počátku 13. století. Přispěním krále Přemysla Otakara II. byla zdejší osada povýšeno na město v roce 1260.

V témže roce stál na místě dnešního zámku středověký hrad, který patřil pánům z Obřan. Po krátké epizodě vlastnictví města Janem Lucemburským se novými majiteli stali páni z Lipé. Během husitských válek náležel Krumlov k panství pánů z Kravař. Beneš z Kravař byl dokonce přítelem Jana Žižky a umožnil kališnické posádce usídlit se ve městě na úkor německého a katolického obyvatelstva. V 15. století vlastnili krátce město i hrad páni z Cimburka, ale v roce 1447 se staronovými majiteli stali příslušnici šlechtického rodu z Lipé. Ti udělili zdejším obyvatelům několik privilegií, které ještě rozšířil král Jiří z Poděbrad.

Na počátku 16. století byl středověký hrad přestavěn na renesanční zámek a na druhém nádvoří vznikly renesanční arkády.

Hrůznou kapitolu v dějinách města představuje období po bitvě na Bílé hoře. Krumlov byl rozbořený a vylidněný. Ke klidu a obnově nepřispěla ani řádící švédská soldateska, která zde pobývala v roce 1645. K pozvolnému oživování hospodářského i kulturního tepu města přispěla až rozsáhlá výstavba na počátku 18. století.

V polovině 19. století se od Krumlova odtrhly obce Dobříšsko, Rakvice a Rokotná. Posledními šlechtickými majiteli města byli členové rodu Kinských.

Co je k vidění

Bohatou historií se může pyšnit především zdejší zámek, který však v současnosti není přístupný veřejnosti. Krásnou procházku však nabízí nádherný zámecký park, který má rozlohu 12 hektarů. Ze sakrálních staveb zaujme farní kostel Všech svatých, klášter s kostelem sv. Bartoloměje či poutní kaple sv. Floriána. Nejcennější stavbou na náměstí je tzv. Knížecí dům. V blízkosti kostela Všech svatých je zbudována Lichtenštejnská hrobka.

Zajímavost

Každý návštěvník Moravského Krumlova by měl navštívit unikátní expozici Slovanské epopeje od známého malíře Alfonse Muchy.