Město Kolín.

Přibližně 60 km na východ od Prahy se nalézá důležitá železniční křižovatka  mezi Prahou, Olomoucí, Ostravou a Brnem a významné průmyslové centrum Středočeského kraje – město Kolín. To má přes 30 tisíc obyvatel, katastrální výměru 34,97 km² a díky svému umístění v úrodné polabské nížině i s bohatou kulturní a hospodářskou tradici.

Historie Kolína.

Ačkoliv přesné datum založení města není známo, z historických pramenů jasně vyplývá, že  současný Kolín vznikl díky přeložení původní trhové osady (Starého Kolína) z místa často ohrožovaného povodněmi, na výhodněji položené místo na skále nad řekou Labem. První datovanou písemnou zmínku o něm, nacházíme v listině Přemysla Otakara II. z 8. září 1261, kdy však již Kolín vystupuje jako významné královské město.
Oblíbenost Kolína u královského dvora jistě úzce souvisí s jeho hospodářským významem. Jihovýchodně od města se nacházela naleziště stříbra a těžební aktivita přinášela království značné bohatství. I proto městu udělili Přemysl Otakar II. či Václav II. řadu výsad a privilegií. V závěru 13. století však na místě dosavadní hornické osady vzniklo město Kutná Hora a Kolín tak na své atraktivitě pro panovnický dvůr částečně ztratil.
Po jistých peripetiích souvisejících s podporou Kolínských Jindřichu Korutanskému, si město oblíbil i rod Lucemburků. Významný architekt Petr Parléř zde roku 1360 zahájil rozsáhlou přestavbu požárem poničeného chrám sv. Bartoloměje, nejvýznamnější kolínské památky.
Přes období, ve kterém byl Kolín soukromým majetkem krále Jiřího z Poděbrad a později pak nejvyšší purkrabí Zdeněk Lev z Rožmitálu se Kolín dostal do nepříjemné pozice krátce po nástupu Habsburků, neboť se přidal k povstání proti Ferdinandovi a jako trest mu následně panovník zabavil majetek a všechna historická práva. Situaci pak zhoršovalo i velké množství požárů, které Kolín v druhé polovině 16. století potkalo. Na druhou stranu se dařilo obchodu a řemeslům, zakládány byly i nové vinice a chmelnice.
Významnou roli sehrál Kolín i během sedmileté války, kdy se zde v roce 1757 odehrála jedna z nejvýznamnějších bitev mezi pruskými a rakouskými vojsky. Možná symbolicky poté v první polovině 19. století stojí Kolín v popředí jako jedno z center národního obrození s čilým vlasteneckým ruchem. Hospodářskému rozvoji pak přispělo vybudování železnice z Prahy na Moravu v roce 1845.

Co je v Kolíně k vidění.

Centrum města s obdélníkovým náměstím je vyhlášeno za městskou památkovou rezervaci. Stojí zde pseudorenesanční radnice z 19. století, morový sloup z roku 1682 či kašna z roku 1780. Ve městě je i bývalé židovské ghetto se synagogou ze 17. století. Bývalý renesanční zámek, založený jako hrad roku 1437, byl v průběhu 19. století přeměněn na pivovar. Národní kulturní památkou je pak gotický chrám svatého Bartoloměje ze 13. století, s chórem od Petra Parléře (stavitel, mimo jiné, Karlova mostu, Staroměstské mostecké věže, chrámu sv. Víta)ze 14. století a barokní kostnicí.
Severozápadně od města je přírodní rezervace Veltrubský luh, kde je zachovalá část labského lužního lesa.

Na sever od města se pak nachází nová průmyslová zóna automobilky TPCA.