Město Jevíčko leží v romantické oblasti Malé Hané, jejímž je i pomyslným hospodářským centrem. Okolní terén plný malebných pahorkatin a vrchovin přímo vybízí k návštěvě především milovníky cykloturistiky, ale uspokojí i pěší turisty či  rekreanty.  Ačkoliv spadá do Pardubického kraje, obecně je považováno za spíše moravské město, čemuž nasvědčuje i přívětivost a ochota místních obyvatel. V současnosti jich zde žije přibližně 2 800 a katastrální výměra města čítá 23,25 km².

Historie

O nejstarší historii nejstaršího osídlení  existuje minimum informací, a lze se jen domnívat, že Jevíčko existovalo jako slovanská obec již v průběhu 12. století. V období rozsáhlé kolonizace české a moravské krajiny v době vlády Přemysla Otakara II., zde kolonisté vystavěli město, které sám panovník v roce 1258 povýšil na město královské. Zároveň mu udělil Magdeburské právo, mílové právo a právo vařit pivo. Hospodářskou základnou se pro Jevíčko stalo 13 okolních vesnic. Všechna získaná privilegia i hospodářský statut potvrdil písemně i Václav II., roku 1291.

Během roku 1364 získalo Jevíčko městský znak, kterým je stejně jako v případě Olomouce, Znojma a Moravské Třebové, moravská šachová orlice v modrém poli. V období bezprostředně předcházejícím husitským válkám, bylo město obehnáno kamennými hradbami. Ani to však nezabránilo vyznavačům kalicha a opakovanému dobytí a vyplenění města. Tou největší katastrofou pro město i jeho obyvatele však byla třicetiletá válka, kdy zde ničivě řádila švédská soldateska. Jevíčko si po skončení války udrželo městská privilegia jen za tu cenu, že ve městě nebude tolerován žádný protestant. Do konce 17. století pak ještě spadá hrůzná morová epidemie, která zahubila na 400 obyvatel města. 18. století přineslo do Jevíčka rozsáhlou urbanistickou výstavbu, která zahrnovala i postavení kostela, tak jak jej můžeme obdivovat dodnes.

Hospodářskému vzestupu města v průběhu 19. století pak výrazně napomohlo rozprodání velké části městských pozemků, na kterých vzniklo na čtyři desítky nových domů. V nich se usazovali především řemeslníci z okolních vesnic. Významnou událostí pro městský život i hospodářství bylo založení budovy varny nového pivovaru v roce 1895, ke které o rok později přibyla i sladovna téhož pivovar. Ten potom bez přerušení fungoval až do roku 1987 a pracovní uplatnění v něm našlo mnoho místních obyvatel.

 

Co je k vidění

Po stránce městské architektury patří Jevíčko k nejvýznamnějším ukázkám skvostné středověké architektury. Elipsovitý tvar se vhodně přizpůsobil výspě, na které bylo město založeno. Z pravidelně čtvercového náměstí se rozbíhají v pravoúhlých směrech malebné uličky, kterými se návštěvník může kochat dodnes. Výraznou dominantou je původně gotická městská věž, která byla vystavěna spolu s hradbami. V současnosti je přístupná pro návštěvníky a nabízí úžasný výhled na město i blízké okolí. Kromě pozůstatků starých hradeb stojí za návštěvu i kostel Nanebevzetí Panny Marie, s pozoruhodným barokním interiérem.

 

Zajímavost

V roce 2008 byl u příležitosti oslav 750 let od povýšení Jevíčka na město zprovozněn městský okruh, který na sedmi stanovištích seznamuje návštěvníky s důležitými etapami bohaté historie města a představuje nejdůležitější památky či významné rodáky.