Město Hlučín leží v Moravskoslezském kraji, v Opavském okrese, severozápadním směrem od města Ostravy. Rozkládá se na úpatí Hlučínské pahorkatiny nad širokou nivou řeky Opavy. Okolní příroda spolu s množstvím kulturním pamětihodností činí z Hlučína vyhledávané turistické centrum celého regionu. Zahrnuje městské části Borovníky a Darkovičky. Poloha na spojnici Ostravy a Opavy, spolu s blízkostí státní hranice, zaručuje snadnou dostupnost s ostatními kraji. V roce 2007 žilo v Hlučíně více 14 000 obyvatel na území o katastrální výměře 21,13 km².

Historie

Město Hlučín bylo založeno během kolonizační vlny ve 13.století českým králem Přemyslem Otakarem II. Na počátku 14 století město patřilo k hradu Landeku, který vlastnila opavská knížata. Po zániku Landeka na konci 15. století se Hlučín stal správním městem celého panství. Novými vlastníky byli vévodové z Opolí. Rok 1694 přinesl městu vykoupení z poddanství a Hlučín se stal ochranným městem.

Těžké období pro obyvatele města přinesly rakousko-pruské války. Nejen, že zde řádily zdivočelé soldatesky obou stran, ale často zde vypukaly i ničivé požáry. Ten nejničivější zasáhl Hlučín v roce 1761. Od roku 1742 byl Hlučín i celé panství postoupeno Prusku. Od roku 1845 pak město patřilo Rothschildům, kteří jej vlastnili jako poslední šlechtičtí držitelé. Od roku 1855 zde existovala železniční trať. Vlakové spojení s Kravaři bylo dokončeno až v roce 1913. K připojení Hlučína k nově vzniklému Československu došlo v roce 1920. Po tragických událostech v roce 1938 připadla celá zdejší oblast Německé říši, kam patřila až do skončení druhé světové války.

Co je k vidění

Na místě původní středověké tvrze dnes stojí barokní zámek, postavení v 18. století. Z církevních staveb mohou návštěvníci obdivovat gotický kostel svatého Jana Křtitele či kapli svaté Anny. Evangelický kostel byl postaven v roce 1862. Návštěvníci často vyhledávají i Areál vojenského opevnění v městské části Darkovičky.

Zajímavost

Velkým lákadlem pro domácí i zahraniční turisty je sportovně-rekreační areál u rozlehlé plochy jezera.