Město Dubá leží v Libereckém kraji, v okrese Česká Lípa. Vzdušnou čarou je vzdáleno 9 km jihozápadním směrem od Máchova jezera a 16 km jižně od okresního města Česká Lípa. Obklopuje jej členitá krajina s hustými lesy a mnoha roklemi mezi pískovcovými skalami. Již několik desítek let je zdejší okolí vyhledávaným centrem turistů i chalupářů nejen z okolních obcí. V současné době zde na katastrální výměře 60,59 km² žije necelých 1800 obyvatel.

Historie

Z archeologických nálezů lze usuzovat, že v době raného středověku na místě dnešního města existovalo staroslovanské sídliště a předhistorické tržiště. Dokládají to především nálezy uren, mincí, náramků a koster z doby knížete Vratislava II. Předpokládaný vznik sídliště se datuje do 1. poloviny 11. století.

V písemných pramenech se Dubá objevuje až v souvislosti s pány z Dubé, v polovině 13. století. Tito vlastníci zdejší oblasti sídlili na hradu Dubá a v jeho podhradí se postupně vyvíjela přilehlá obec. Na místě opuštěného Dubského hradu vybudoval v letech 1553-1567 Adam Berka nový zámek Nový Berštejn. Obec samotná však nikdy nedosáhla věhlasu okolních větších měst, neboť ji deptaly opakované požáry a nakažlivé epidemie, jež měly vliv na časté vylidňování města.

Nejtragičtější požár město zasáhl v roce 1845, kdy mu padla za oběť většina budov ve městě. Rozsáhlá přestavba se nesla v klasicistním stylu, ve kterém byla postavena i nová radnice. Současná podoba města pochází většinou z období po roce 1945, kdy bylo město bombardováno při náletech.

Co je k vidění

Nejzářivější stavbou v Dubé je kostel Nalezení svatého Kříže, který byl postaven v polovině 18. století nákladem hraběte Sweert-Sporcka. U kostela dále stojí socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1740, která sem byla přenesena od farní zdi. Na jižním okraji města se nachází objekt původní sušárny a sířírny chmele. V těsném sousedství Dubé se pak nachází zámek Nový Berštejn, který získal současný vzhled pseudobarokní úpravou koncem 19. století.

Zajímavost

Dubá se v současnosti profiluje jako turistická obec. Na břehu Černého rybníka se nachází autokemp Nedamov a v okolí města je celá řada turistických penzionů.