Malebné městečko Chýnov leží přibližně 10 km od okresního města Tábor, v Jihočeském kraji. Chýnov má pro návštěvníky připraveno velké množství pozoruhodných kulturních i přírodních lákadel, a proto je vyhledávaným místem pro výlety i rekreační pobyty. Na rozloze 30,51 km2 žije v Chýnově více než 2 tisíce obyvatel. Nejznámějším rodákem je zajisté sochař František Bílek. Prohlídka jeho rodného domu patří k těm nejhezčím zážitkům, které městečko nabízí.

Historie

Městečko Chýnov patří k jedněm z nejdéle trvale osídlených míst v Čechách. Zmiňuje se o něm již Kosmova Kronika česká, v souvislosti s událostmi roku 981. Slavníkovci učinili z Chýnova, Doudleb a Netolic hraniční hradební oblast, která měla sloužit k ochraně proti Rakousům. V místech dnešního zámku stálo hradiště, chráněné ze tří stran potokem a ze čtvrté strany umělým opevněním. Po Přemyslovském útoku na Slavníkovce přechází zdejší oblast do správy Přemyslova rodu. Od druhé poloviny 13. století pak obec vlastnil pražský arcibiskup, který umožnila konání trhů. Zlatou dobou pro Chýnov byla jistě správa Arnošta z Pardubic, jehož zásluhou byla přestavěna tvrz na nový hrad a v okolí založeno velké množství rybníků. Šlechtická správa nad Chýnov se datuje k roku 1413. O pár let později však vypukla husitská revolta, k jejímž hlavním myšlenkám měli samozřejmě blízko i Chýnovští. Je pravděpodobné, že mezi zakladateli nedalekého Tábora byli i lidé pocházející z Chýnova. Ve druhé polovině 15. století se majiteli Chýnova stali Malovci z Malovic. Ti nejen, že obnovili chátrající hrad, ale především pozvali slavného rybníkáře Jakuba Krčína z Jelčan. Ten se podílel na výstavbě zdejšího vodovodu. Do konce 16. století se ještě podařilo vystavět pivovar, který fungoval až do nešťastného roku 1948.

V roce 1719 připadlo celé panství rodu Schwarzenberků, kteří též byli posledními feudálními držiteli Chýnova. Podíleli se na přestavbě hradu na barokní zámek. V roce 1833 byl Chýnov stižen katastrofou v podobě ničivého požáru. Padlo mu za oběť velké množství budov. Na konci století se pak výrazně zlepšilo spojení s okolními obcemi a městy, výstavbou železniční tratě. Upomínkou na stavební práce jsou kamenné mosty, který si lze prohlédnout i v současné době. Chýnov byl povýšen na město v roce 1903 a o rok později mu byl udělen i znak, na jehož tvorbě se podílel prof. August Sedláček.

Co je k vidění

Návštěvník Chýnova jistě nepohrdne návštěvou krásného chýnovského kostela, jehož kořeny lze nalézt již v 14. století. V současnosti je nádherně zrekonstruován a spravován Římskokatolickou farností v Chýnově. V roce 1898 byl postaven zřejmě nejznámější dům v Chýnově, ve kterém se narodil sochař František Bílek. Zájemci zde najdou zajímavé výtvory z raného období Bílkovi tvorby, neboť sochařský ateliér je největší prostorou domu.

Nedaleko od Chýnova si jistě nenechte ujít návštěvu Chýnovské jeskyně, která nabízí tajemný a okouzlující turistický okruh.

Zajímavost

Barokní zámek se skládá ze dvou křídel a upoutá nádherně upravenou fasádou. Po dobrém obědě se jistě vyplatí i příjemná procházka nádherným anglickým parkem, který obklopuje zámek.