Městys Buchlovice leží ve Zlínském kraji, v okrese Uherské Hradiště, pod jihovýchodními vrcholky Chřibů. Jde o turisticky vděčné městečko s nádherným hradem a zámkem, kde počíná několik desítek turistických tras i cyklostezek. Okolní příroda poskytuje dostatek možností k romantickým procházkám po hustých lesích či přírodním zajímavostem. Severozápadním směrem od obce se vypíná Holý vrch, kolem jehož vrcholku byla vyhlášena oblast přírodní rezervace. Jižním směrem od Buchlovic se rozkládá vodní nádrž Nad Sovinem. Spolu s dalšími 14 obcemi patří Buchlovice do mikroregionu Buchlov. Zdejší obyvatelé dbají o udržení bohatých kulturním a folklórním tradic. V současné době žije v Buchlovicích přibližně 2 400 obyvatel na území o katastrální výměře 31,96 km².

Historie

Buchlovice se v písemných pramenech poprvé objevují v roce 1207, kdy se o nich zmiňuje listina krále Přemysla Otakara I. V té době zřejmě vznikl středověký hrad, který je poprvé připomínán k roku 1300, kdy zde pobýval Protiva z Buchtova. Na konci 14. století prodal Herbort z Buchlovic svůj buchlovický dvůr Ješkovi ze Šternberka. Při dobývání hradu Buchtova vojsky Matyáše Korvína byla obec zpustošena a její obnova trvala dlouhá desetiletí. V roce 1540 se Buchlovice staly součástí buchlovského dominia, neboť Václav Potštátský z Prusinovic je prodal pánům ze Žerotína. Středověká obec pak zažila dramatické okamžiky v roce 1605, kdy zde řádila vojska Bočkajovců.

Na konci třicetileté války přešlo buchlovské panství do dědičného držení baronů Petřvaldských z Petřvaldu. Období rozkvětu pak narušil ničivý vpád Tatarů v roce 1663. V roce 1699 zde nechal Jan Dětřich Petřvaldský založit buchlovický zámek. Na počátku 19. století se obec dočkala povýšení na tržní městečko se všemi právy. Při průchodu pruských vojsk v roce 1866 vypukla v městečku epidemie cholery. Zdejší zámek byl častokrát postižen ničivým požárem. Ten poslední vypukl v roce 1931.

Co je k vidění

Zřejmou dominantou Buchlovic je barokní kostel svatého Martina, který byl postaven v polovině 17. století. Chráněnou národní kulturní památkou je pak barokní zámek, který nechal postavit Dětřich z Petřvaldu na počátku 18. století. Doporučujeme procházku po nádherném parku, který zámek obklopuje. Z původního kostela českých bratří se dochovala kaple svaté Alžběty. Na zdejším středověkém hradu bylo v 19. století vybudováno rodinné muzeum rodu Berchtoldů, kteří hrad zpřístupnili i veřejnosti. Nedaleko od Buchlovic narazíme i na známé lázně Leopoldov, které u sirných pramenů nechal postavit Leopold Berchtold.

Zajímavost

Z mnoha desítek tipů na zajímavý výlet doporučujeme cestu ke klášteru s bazilikou na Velehradě či ke zřícenině hradu Cimburka. Nezapomeňte ani na zajímavé velkomoravské hradisko sv. Klimenta.