Město Bechyně, proslavené výrobou keramiky a lázněmi, leží na řece Lužnici v jižních Čechách, má katastrální výměru 21,20 km2 a přibližně 5,5 tisíc obyvatel. Najdeme ho ve vzdálenosti cca 20 km od historického města Tábor a je ideálním východiskem pro turistiku pěší i cyklistickou, neboť malebné údolí Lužnice pod Bechyní je obklopeno mimořádně romantickým skalním masivem.

Historie

V roce 1268 zakoupil král Přemysl Otakar II. horu Bechyni a vysoko na skále nad Lužnicí zbudoval kamenné sídlo, které se mělo stát opěrným bodem proti rodu Vítkovů. Město samotné pak vzniklo až za vlády Jana Lucemburského. Ten jej v roce 1340 prodal Šternberkům, kteří se tak stali prvním šlechtickým rodem, vlastnícím město Bechyni.

V průběhu husitských válek, kdy městu vládl šlechtický rod Bechyňů z Lažan, bylo město několikrát vypáleno a obsazeno Tábority. Až po bitvě u Lipan v roce 1434 bylo panství navráceno rodu Lažanských, a ti jej prodali opět rodu Šternberků. Za jejich působení přichází do města řád františkánů, kteří založili na skále nad Lužnicí klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Kouzlu místního prostředí propadl zřejmě nejvýznamnější držitel Bechyně – Petr Vok z Rožmberka, který město zakoupil v roce 1569 a vzápětí se sem přestěhoval s celým svým dvorem. Pod vedením architekta Baldassara Maggiho zcela přestavěl starý hrad a v jeho sousedství nechal vybudovat nový, renesanční zámek, zvýrazněný věží s hodinami. Za panování Petra Voka začalo město žít čilým společenským životem a mnohé historky a pověsti se mezi místními obyvateli vyprávění do dnešních dnů. Vok se zde v roce 1580 oženil s mladou Kateřinou z Ludanic a jako vzpomínka na tuto událost se pořádají historické průvody městem.  Když ale v roce 1592 zemřel Vilém z Rožmberka, musel se Petr Vok vyrovnávat se zadluženým dědictvím, Bechyni prodal a odstěhoval se na Krumlov.

Staronovými pány se stali Štenberkové, kteří na panství vydrželi až do počátku 18. století. Nechali rozšířit zámecký komplex, vytvořili v jeho okolí anglický park a na náměstí přestavěli původně gotický kostel sv. Matěje. Poslední z rodu, Marie Terezie, se provdala za říšského hraběte Jana z Leopolda z Paaru a Paarové poté vládli v Bechyni více jak 200 let. Za jejich vlastnictví došlo zásadnímu rozvoji průmyslu, kdy si velký věhlas získala např. továrna na výrobu kamen a keramických předmětů. Rozvíjeli též léčebné využívání místních pramenů a dali tak základ jedněm z nejstarších lázní v Čechách. Ty pak byly rekonstruovány v letech 1886 na počátku 20. století byl lázeňský komplex rozšířen o několik nových budov.

Co je k vidění

Kromě zmiňovaného zámku s bohatou výzdobou se návštěvníkovi Bechyně nabízí prohlídka pozůstatků středověkého opevnění či hřbitovní kostel sv. Michala.

Bechyně je oklopena nádhernými lesy a vybízí k nejednomu pozoruhodnému výletu. Na východ od města se nachází Černínská obora, založená v roce 1586 Petrem Vokem. Je v ní vybudováno šest rybníků, z nichž nejznámější Rytíř slouží k rekreačním účelům. Nalezneme zde i lovecký zámeček, který je obklopen moderním golfovým hřištěm.
Vydá-li se návštěvník severně od města podél toku Lužnice, dostane se do obce Dobronice, kde může navštívit zříceninu gotického hradu s velkou věží. Jižně od města se pak nachází kemp.

Zajímavost

Možná nejkrásnější pohled na Bechyni je z železničního mostu Duha, který se ve velké výšce klene nad Lužnicí a byl postaven v letech 1926 až 1928. V prostorách místní židovské synagogy bylo v roce 2006 otevřeno vůbec první české muzeum turistiky.