Obec Babylon leží v Domažlickém okrese, v Plzeňském kraji. Původně dřevařská obec se pozvolna přeměňuje ve vyhledávanou oblast rekreace i cestovního ruchu. V současné době zde na katastrální výměře 6,65 km² žije necelých 300 obyvatel.

Historie

Ačkoliv archeologické nálezy dokládají prvotní osídlení zdejší oblasti již v době bronzové a železné, kontinuální osídlení spojené s odlesňováním krajiny je doloženo až od počátku 10. století. Obec Babylon vznikla v průběhu 15. století. V písemných pramenech je zmiňována poprvé v roce 1587, kdy je popsána jako roztroušená a neuspořádaná osada.

V této době se však ještě používalo označení obce Pařezov. Název vycházel z rozsáhlých vykácených ploch, které byly využívány při budování Pařezovských rybníků v 15. století. Novodobý název Babylon pak vyplývá z etnografické různorodosti obyvatel ve vznikajícím letovisku v okolí Horního Pařezovského rybníka, zvaného pak Babylon.

Po porážce stavovského povstání získal okolní chodské vesnice s  lesy a rybníky Wolf Lammnigen z Albenreuthu. Zdejší obyvatelé ho přejmenovali na Lomikara. Kritický spor privilegovaných Chodů s Lamingery vyvrcholil v roce 1693, kdy byly chodské vsi obsazeny dragouny a mušketýry. Obžalovaní vůdci povstání byli popraveni a trpěli i obyvatelé vesnic. Na počátku 19. století se krajem prohnaly strasti napoleonských válek. Přesně v polovině století pak byl Pařezov povýšen na samostatnou obec. O 13 let později byla otevřena železniční trať z Domažlic, přes Českou Kubici do bavorského Furth im Waldu. Na konci 19. století spadal Pařezov pod obec Havlovice, ovšem v roce 1907 definitivně získal samostatnost.

Co je k vidění

Obec Babylon je nejvýznamnějším rekreačním a turistickým centrem Chodska. Celá oblast překypuje mnoha architektonickými památkami i nádhernou přírodou. K doporučovaným tipům na výlet patří cyklotrasa Hadrovec-Babylon, Sokolova vyhlídka, cesta do Domažlického průsmyku či výlet na kostelík na Veselé hoře.

Zajímavost

K vyhledávaným místům v obci Babylon patří písečné pláže u zdejších rybníků.