Obec Albrechtice nad Orlicí leží v Královéhradeckém kraji, v okrese Rychnov nad Kněžnou. Nad obcí se nachází soutok řek Tichá a Divoká Orlice. Z jedné strany je obec obklopena strmými stráněmi lesů a z drůhé strany malebnou údolní novu řeky Orlice. Údolní niva zároveň tvoří Přírodní park Orlice, který je především v letních měsících hojně navštěvnován stovkami turistů. Kromě dlouhých procházek smíšenými lesy zde najdeme i dostatek míst pro koupání či rybaření. V současné době žije v Albrechticích nad Orlicí přibližně 1 000 obyvatel na území o katastrální rozloze 5,23 km².

Historie

V písemných pramenech se první zmínka o Albrechticích objevuje již ve veršované Dalimilové Kronice. Je zde popsána bitva rytíře Mutině Skuhrovského s Němci u Albrechtic v roce 1279. Od svého založení v době raného středověku patřily Albrechtice do majetku královské koruny. Za vlády Karla IV. Byly povýšeny na městečko. Z nově vybudovaného dřevěného hradu byly spravovány okolní královské lesy. Během husitských válek byl hrad vypálen a spolu s ním lehl popelem i kostel a několik usedlostí.

Na konci 15. století přešlo zdejší panství do správy Viléma z Pernštejna. S novým vlastníkem se dostavilo i období úpadku. K obnově hrádku již nedošlo. Albrechtice přestaly sloužit jako místo správy královských lesů a staly se obyčejnou vsí. K oživení hospodářské prosperity došlo až po roce 1900, kdy zde fungovala Vzájemná zemědělská pojišťovna. Vzrůstal počet obyvatel a rozvíjel se i kulturní a spolkový život. Z významných rodáků upozorňujeme na spisovatelskou dvojici Karela a Adolf Červinkovi. O rozvoj obce se zasloužil i starosta Josef Tužil.K definitivnímu osamostatnění obce došlo v roce 1991.

Co je k vidění

Nejpozoruhodnějšími objekty v Albrechticích jsou středověký kostelík sv. Jana Křtitele a vodní elektrárna vybudovaná v minulém století. Z veřejně potřebných objektů upozorňujeme na domov důchodců, mateřskou školu či dvě restaurace.

Zajímavost

Z několik spolků a zájmových organizací fungujících vobci upozorňujeme na sportovní klub Albrechtice, oddíl orientačního běhu či myslivecké sdružení.