Město Adamov leží v Jihomoravském kraji, v okrese Blansko, přibližně 13 kilometrů severním směrem od okrajových částí moravské metropole Brna. Adamov se rozkládá na Drahanské vrchovině, v údolí řeky Svitavy a Křtinského potoka a je obklopen hlubokými a hustými lesy. Jedná se o nevelké průmyslové město, kterým prochází železniční trať vedoucí z Brna do České Třebové. Turisté jej často vyhledávají nejen pro úžasnou okolní přírodu, ale i pro několik pozoruhodných pamětihodností. V současné době zde žije přibližně 4 900 obyvatel na území o katastrální výměře 3,77 km².

Historie

Celá historie Adamova je od počátku spojena se výrobou železa, jejíž kořeny můžeme datovat až do poloviny 14. století. Původní osada se v té době nazývala Staré Hamry a současné označení získala až v 18. století, podle Adama Josefa z Lichtenštejnu, který vlastnil zdejší železárny.

V letech 1371 – 1414 drželi zdejší osadu moravští markrabí a patřila k novohradskému panství. Po většinu 16. století pak osadu Staré Hamry vlastnili páni z Boskovic. Až v roce 1597 přešla do majetku rodu Lichtenštejnů. Noví vlastníci se podíleli na zásadním rozvoji železářské výroby. Uvedli zde do chodu dvě vysoké pece. Nadějný rozvoj ani příliš nepřibrzdila tragická doba třicetileté války. K řádnému rozvoji a rozmachu železářské výroby přispěl rok 1743, kdy byla u Křtinského potoka vybudována dřevouhelná Františčina huť. V jejím sousedství vznikla dělnická kolonie s osadami Karlov a Josefov. Statut samostatné obce získal Adamov v roce 1832. Během druhé poloviny 19. století byly železárny přebudovány na strojírny a započalo se s výrobou hospodářských strojů. V roce 1890 zde byl dokonce vyroben první automobil v celém Rakousko-Uhersku.

K dalšímu rozvoji Adamova došlo v druhé polovině minulého století, kdy zde byla vystavěna nová sídliště a výrazně vzrostl i počet obyvatel. V roce 1964 tak byl Adamov povýšen na město.

Co je k vidění

V unikátním novogotickém kostele sv. Barbory lze obdivovat tzv. Světelský oltář, který byl vyroben v Dolním Rakousku. Jedná se o zajímavý soubor figurálních plastik ze 16. století. K zajímavostem Adamova patří i Adamovský zámek, který byl na konci 18. století postaven příslušníky rodu Lichtenštejnů. Z možných výletů doporučujeme cestu do zachovalého areálu původní železářské výroby, tzv. Starou huť. Nalézá se v Josefovském údolí, stejně jako jeskyně Býčí skála, kde byla v roce 1872 nalezena Jindřichem Wankelem známá plastika bronzového býčka.

Zajímavost

Jižním směrem od města se v hlubokém lese nalézá zřícenina hradu Ronov, který byl postaven v polovině 14. století a zanikl v době husitských válek.